Planovi rada i financiranja:

Plan rada za 2017.g. (usv. 02.06.2017.g.)

 

Plan rada za 2015.g. (usv. 24.04.2015.g.)
Plan rada za 2014. – 2015. (usv. 06.06.2014.g.)
Financijski plan za 2014. (usv. 06.06.2014.g.)

Plan rada za 2013. – 2014. (usv.21.06.2013.g.)
Financijski plan za 2013.  (usv. 21.06.2013.g.)

Izvještaji o radu i financiranju:

Izvještaj o radu saveza u 2016.g. (usv. 02.06.2017.g.)

Izvještaj o radu u 2015.g.

Izvještaj o radu u 2014.g. (usv. 24.04.2015.g.)
Izvještaj o radu za 2013. – 2014. (usv. 06.06.2014.g.)
Izvještaj Nadzornog odbora za 2013. – 2014. (usv. 06.06.2014.g.)
Financijsko izvješće za 2013. (usv. 06.06.2014.g.)

Izvještaj o radu za 2012 – 2013 (usv.21.06.2013.g.)
Izvještaj nadzornog odbora za 2012 – 2013 (usv.21.06.2013.g.)
Financijsko izvješće za 2012. (usv. 21.06.2013.g.)

Županijska natjecanja (propozicije, rasporedi):

Propozicije kupa SMŽ 2012
Raspored pojedinačnog prvenstva SMŽ za 2013.g. seniori
Shema kupa – muški (2012)
Shema kupa – žene (2012)
Propozicije kupa SMŽ 2013
Propozicije kup 2015

ODLUKE:

Odluka o visini članarine za 2017.g. (02.06.2017.)

ODLUKE Izvršnog Odbora:

Odluka o sufinanciranju ekipnih nastupa juniora (12.05.2014.)
Odulka o određivanju termina 1/4 finala kupa SMŽ (17.12.2014.)
Odluka o terminu 1/4 final kupa smž nakon NKRS (18.12.2014.)
Odluka o terminu 1/4finala i 1/2finala kupa SMŽ (05.01.2015.)

STATUT:

Statut KSSMŽ – 24.04.2015.
Statut ŠŽKSSM-Županije (25.03.2012.g.)

ZAPISNICI SA SKUPŠTINA:

Zapisnik sa redovne Skupštine 2017.g.
Zapisnik sa redovne Skupštine 2016.g.
Zapisnik sa redovne Skupštine 2015.g.
Zapisnik sa redovne Skupštine 2014.g.
Zapisnik sa redovne Skupštine 2013.g.

PRIJELAZI:

Prijelazni rok 2012.g. (ljeto)
Prijelazni rok 2013.g. (ljeto)
Prijelazni rok 2014.g. (ljeto)
Prijelazni rok 2015.g. (ljeto)

OSTALO:

Žalba – prigovor na pojedinačno prvenstvo regije 2012
Objašnjenje na žalbu KS SMŽ od strane voditelja regije
Odluka_Natjecateljske komisije Regije Sjever