Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

adresa: A. i S. Radića 8a, Sisak
registarski broj udruge: 03000196
RNO: 0174654
email: kuglacki.savez.smz@gmail.com
MB: 1113461
OIB: 86302141856
Žiro-račun: 2340009-1110029916
IBAN: HR4323400091110029916

Izvršni odbor:

Luko Del Ponte – predsjednik
Goran Filipović – tajnik
Valerija Smuđ – član
Marko Hećimović – član
Tomislav Pleše- član

Nadzorni odbor:

Željko Vacula – predsjednik
Dražena Smuđ – član
Ljiljana Gulić – član

 

VAŽNIJI DOKUMENTI:

Statut KSSMŽ 24.04.2015.
Statut ŠŽKSSM-Županije 25.03.2012.