Pravila Privatnosti

Korištenje mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako posjetitelj želi koristiti neke od usluga ovog mrežnog mjesta, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, no međutim za nju ne postoji zakonska obveza, za pristanak će se uvijek pitati posjetitelja/korisnika.

Obrada osobnih podataka kao što je ime, prezime, adresa, email adresa ili broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom Republike Hrvatske koja je primjenjiva na mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ. Putem ovih Pravila o Privatnosti želimo Vas obavijestiti o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Nadalje, ovim putem želimo informirati ispitanike o njihovim pravima.

Kao voditelj obrade podataka, Kuglačkog saveza SMŽ je ugradila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem Interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, primjerice putem telefonskog poziva.

1.      DEFINICIJE

Pravila privatnosti mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ temelje se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pravila Privatnosti su čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim korisnicima i posjetiteljima. Kako bi to osigurali, prvo ćemo objasniti korištenu terminologiju.

U ovim Pravilima Privatnosti, među ostalim, koristimo sljedeće pojmove:

a)      Osobni podaci

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („ispitanik“, „korisnik“, „posjetitelj“). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

b)      Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

c)       Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

d)     Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

e)      Profiliranje

Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preference fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

f)       Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se ispitaniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

g)      Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.

h)      Izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

i)        Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

j)        Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

k)      Privola

Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

2.      NAZIV I ADRESA VODITELJA OBRADE PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:

Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije (KSSMŽ)

Stjepana i Antuna Radića 8a, 44 000 SISAK

Telefon: 0981775118

Email: kuglacki.savez.smz@gmail.com

Mrežno mjesto: https://kssmz.hr

3.      KOLAČIĆI

Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge mrežne stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim mrežnim stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Kroz korištenje kolačića mrežna stranica Kuglačkog saveza SMŽ posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude mrežne stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike mrežne stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi mrežnu stranicu. Npr, korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju mrežnoj  stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima mrežna stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u web dućanu. Web dućan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije mrežne stranice.

4.      PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA

Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije se potom spremaju na server u vidu log datoteka. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) mrežna stranica s koje se pristupa našoj mrežnoj stranici (tzv preporučitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja mrežnoj stranici, (6) IP adresa, (/) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

Pri korištenju tih općih podataka i informacija Kuglačkog saveza SMŽ ne izvlači zaključke o ispitaniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se (1) sadržaj mrežne stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj mrežne stranice i njen marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i mrežne stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga, mrežna stranica Kuglačkog saveza SMŽ analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika.

5.      OSTAVLJANJE KOMENTARA NA MREŽNOM MJESTU

Kada posjetitelji (ispitanik) napišu komentar na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ voditelj obrade podataka mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ prikuplja podatke prikazane u formi komentara, i također IP adresu posjetitelja kao i string korisničkog agenta preglednika kako lakše detektirali spam. Ovo pohranjivanje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, a u slučaju da ispitanik krši prava trećih strana ili objavljuje nezakonit sadržaj putem danog komentara. Pohrana tih osobnih podataka je, dakle, u vlastitom interesu voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ tako da se u slučaju povrede može opravdati. Prikupljeni osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, osim ako takav prijenos nije zakonom propisan ili služi za obranu voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ. Voditelj obrade osobnih podataka na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ također zadržava pravo da komentare ne objavi i(li) ih obriše.
Moguće je da je anonimiziran string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji se također zove hash) dostavljen Gravatar servisu kako bi provjerili da li ga koristite. Pravila privatnosti Gravatar servisa dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je javno vidljiva u kontekstu vašeg komentara.

6.     UGRAĐENI SADRŽAJ S DRUGIH MREŽNIH MJESTA

Sadržaj na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ može sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.) s drugih mrežnih mjesta. Ugrađeni sadržaj sa drugih mrežnih mjesta ponaša se istovjetno kao da je ispitanik posjetio to drugo mrežno-mjesto.

Ova mrežna mjesta možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na mrežnom-mjestu.

7.      RUTINSKO BRISANJE I BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane europskog zakonodavstva ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

8.      PRAVA ISPITANIKA      

a) Pravo na potvrdu osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b) Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

  • svrha obrade osobnih podataka;
  • vrsta traženih osobnih podataka;
  • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz zemalja trećeg svijeta ili međunarodnih organizacija;
  • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period;
  • postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
  • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu;
  • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
  • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika. Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka
    Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak.

c) Pravo na ispravak osobnih podataka

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

·         Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

·         Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

·         Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

·         Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.

·         Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.

·         Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

·         Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.

·         Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.

·         Voditelj obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

·         Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ.

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima pravo na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stavi i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Knjiužnice i čitaonice Kutina.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ.

9.      ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA FACEBOOK

Na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Otvaranjem bilo koje stranice mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ, a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta (Facebook plugin), ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook plugina može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ, a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ, npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ.

Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na https://facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Također, objašnjeno je koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podaci ispitanika. Isto tako, na raspolaganju su razne konfiguracijske opcije kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebooku. Ispitanik može koristiti navedene opcije u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

10.      ODREDBA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA GOOGLE ADSENSE

Na mrežnm mjestu Kuglačkog saveza SMŽ voditelj obrade osobnih podataka ugradio je  komponente Google AdSense. Google AdSense je mrežni servis koji omogućuje smještaj oglasa (reklama)  na mrežnim stranicama trećih strana. Google AdSense se temelji na algoritmu koji odabire oglase prikazane na stranicama treće strane da podudaraju sadržaju mrežnog mjesta treće strane. Google AdSense dopušta ciljanje korisnika na temelju interesa koji se provodi pomoću generiranja pojedinačnih korisničkih profila.

Operativna tvrtka Googleove AdSense komponente je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Svrha Google AdSense komponente je integracija oglasa na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ. Google AdSense postavlja kolačić na računalo posjetitelja / ispitanika. Postavkama kolačića, Alphabet Inc. ima mogućnost analiziranja korištenja našeg mrežnog mjesta. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica našeg mrežnog mjesta, kojima upravlja voditelj obrade osobnih podataka i u koju je integrirana komponenta Google AdSense, internetski preglednik na računalu ispitanika automatski će slati podatke putem Google AdSense komponenta u svrhu oglašavanja na mreži i izračunom zareda prema Alphabet Inc. Tijekom ovog tehničkog postupka, tvrtka Alphabet Inc. stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koji služi tvrtci Alphabet Inc., između ostalog, kako bi razumijeli podrijetlo posjetitelja i klikova i potom stvorili provizije.

Ispitanik može, kao što je prije navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Alphabet Inc da postavlja kolačić na računalo ispitanika. Osim toga, kolačići koji su već upotrebljavani od strane alata Alphabet Inc. mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje, Google AdSense također koristi takozvane prateće pixele. Prateći pixel je minijaturni grafički element ugrađen na mrežnim stranicama kako bi omogučio snimanje dnevnika i analizu dnevnika pomoću koje se može provesti statistička analiza. Na osnovu ugrađenih piksela za praćenje, Alphabet Inc. može odrediti je li i kada je mrežnu stranicu otvorio ispitanik i koje su veze na njega kliknuli. Pikseli za praćenje služe, između ostalog, za analiziranje tijeka posjetitelja na mrežnoj stranici.

Kroz Google AdSense osobni podaci i informacije – koji također uključuju IP adresu i koji su potrebni za prikupljanje i obračun prikazanih oglasa – prenose se u Alphabet Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti će osobni podaci biti pohranjeni i obrađeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može otkriti prikupljene osobne podatke putem ove tehničke procedure trećim stranama.

Google AdSense dodatno je objašnjen pod sljedećom vezom https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

11.  ODREDBA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA GOOGLE ANALYTICS (S ANONIMIZACIJSKOM FUNKCIJOM)

Na mrežnom jestu Kuglačkog saveza SMŽ voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je Internet usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o mrežnoj stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju mrežne stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na mrežnom mjestu Kuglačkog saveza SMŽ. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje mrežne stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na mrežnoj stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje mrežne stranice.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja mrežne stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, ispitanikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja mrežnoj  stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja mrežnoj stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, će se proslijediti Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ. Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane ispitanika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

12.  PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr, u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove mrežne stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

13.  LEGITIMNI INTERESI VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA ILI TREĆE STRANE

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika, članova i/ili dioničara ako navedeni postoje.

14.  RAZDOBLJE POHARNE OSOBNIH PODATAKA

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

15.  PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA KAO ZAKONSKI ILI UGOVORNI PREDUVJET; PREDUVJET ZA SKLAPANJE UGOVORA; OBVEZA ISPITANIKA DA PRUŽI OSOBNE PODATKE; MOGUĆE POSLJEDICE AKO SE OSOBNI PODACI NE PRUŽE

Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži osobne podatke koji se potom obrađuju. Ispitanik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad sa vlasnikom mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ sklapa ugovor. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego ispitanik pruži osobne podatke morat će kontaktirati vlasnika mrežnog mjesta Kuglačkog saveza SMŽ. On će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

16.  POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG PROCESA DONOŠENJA ODLUKA

Kao odgovoran poslovni partner, Mrežno mjesto Kuglačkog saveza SMŽ ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

Korisne poveznice:

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Opća uredba Europskog parlamenta i vijeća (GDPR)

Agencija za zaštitu osobnih podataka