Trenutno pregledavate Usklađivanje statuta s Zakonom o udrugama i ostalo…

Usklađivanje statuta s Zakonom o udrugama i ostalo…

 • Kategorija objave:ostalo

Kao što većina vas zna od 01.10.2014. na snazi je novi Zakon o udrugama kojim podliježu svi sportski klubovi i savezi u kuglanju. Zakonski rok za usklađivanje statuta udruga je do 30.09.2015.g. 
Udruge (klubovi) koji ne usklade svoje statute sa novim zakonom u predviđenome roku, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. Zakona o udrugama  i pokrenuti postupak likvidacije udruge.

Dakle ono što klubovi MORAJU napraviti je slijedeće:

 1. Na Skupštini (za koju predpostavljam da prema postojećem Statutu donosi promjene i izmjene statuta) ćete donijeti izmjene i dopune Statuta kluba, ili ćete donijeti novi Statut kluba. Obvezno donijeti Odluku o promjeni statuta, nije dovoljno samo navesti odluku u Zapisniku sa Skupštine.
  Primjer novog statuta možete preuzeti ovdje. Kako je isti implementiran kod ŠKK “Ciglenica” pogledajte ovdje.
 2. Također na Skupštini morate imenovati likvidatora. Likvidator može biti član kluba ali i ne mora, može biti fizička ili pravna osoba. Obvezno donijeti i odluku o imenovanju likvidatora te u statut ugraditi na koliko mu vrijedi mandat (određeno ili do opoziva).
 3. OBVEZNO voditi registar članova udruge. Može biti i u elektroničkom obliku a mora sadržavati: ime i prezime člana, datum rođenje, OiB, svojstvo (počasni, redovni …), datum pristupanja udruzi i datum prestanka članstva. Taj popis mora biti dostupan te ga pri inspekcijskom nadzoru morate imati (inspekcijski, upravni ili financijski nadzor).
 4.  Posebno obratite pozornost o novoj uredbi financijskog poslovanja neprofitnih organizacija koja je u primjeni od 01.01.2015.g.Kod predaje dokumentacije u uredu za opću upravu obvezno morate imati slijedeće:
  1. Zapisnik sa skupštine u dva primjerka
  2. Novi Statut ili njegove izmjene i dopune u dva primjerka
  3. Relevantne odluke: Odluka o imenovanju likvidatora, Odluka o donošenju statuta i sl. u dva primjerka
  4. Ispunjeni Zahtjev za upis promjena u registar udruga RH (obvezno koristiti ovaj obrazac) u dva primjerka -> Ovaj obrazac možete ispuniti i online ovdje, naravno, potrebno ga je onda ispisati, ovjeriti i donijeti u Ured državne uprave.
   1. U zahtjev obvezno unijeti oznake prema Popisu ciljanih skupina i Klasifikacije djelatnosti udruga kao i oznaku vrste sporta prema nomenklaturi sportova HOO (za kuglanje je 49.1)
   2. Također uz zahtjev priložiti i preslike osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje (bez obzira na promjenu ili ne) te njihov OIB. Presliku osobne iskaznice likvidatora i njegov OIB.
  5. 70,00 kn upravnih pristojbi (biljega)

Svi dokumenti moraju, naravno, biti ovjereni potpisom ovlaštene osobe i pečatom.

Nakon dobivenog riješenja Ureda za opću upravu obvezni ste u roku od 2 radna dana podnijeti i RNO-P  obrazac prema Ministarstvu financija RH osobno ili na adresu:

Ministarstvo financija
Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb

Također, ukoliko je došlo do promjene naziva, adrese, djelatnosti i slično morate to prijaviti u Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku. Za to vam je potrebno:

 1. Preslika riješenja dobivenog iz Ureda državne uprave (Riješenje o upisu promjena u Registar udruga)
 2. Ispunjen i ovjeren RPS-1 obrazac (ispuniti ga s novim podacima) (RPS-1)
 3. Dokaz o uplati u iznosu od 55,00 kn u korist žiroračuna (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3

Sve to poslati na:

Državni zavod za statistiku,
Branimirova 19,
10000 Zagreb

Sukladno Zakonu o sportu dužni ste se i prijaviti u registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave.

Isto tako pošto su udruge po Zakonu o udrugama dužne voditi popise svojih članova s OIB-om dužni ste po Zakonu o zaštiti osobnih podataka dostaviti evidenciju zbirki koje vodite. Više o tome možete vidjeti ovdje.
U svakom slučaju ovo gore navedeno su upute te mi kao kuglački savez niti možemo niti želimo uvjetovati kako će klubovi voditi svoje poslovanje. Navedenu proceduru sam osobno prošao u proteklim tjednima te, pošto sam i zamoljen od strane pojedinih klubova, sam svoja iskustva podijelio s vama kako bi vam što više olakšao postupak prilagodbe novom zakonu. Naravno onima kojima je to potrebno 🙂

-> Korisnici sredstava Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije ovu proceduru moraju proči do 30.05.2015.g. zbog pokretanja postupka učlanjivanja u zajednicu. Bez toga ZSUiS SMŽ neće isplačivati predviđena sredstva. Krajnji rok je 01.10.2015. Nakon toga, predviđena sredstva će se preraspodijeliti.

Ukoliko ima bilo kakvih dodatnih pitanja ili su vam potrene još neke informacije slobodno me kontaktirajte na:

luko.delponte@gmail.com ili 098 1775 118.

Ako postoji želja za iznošenjem još nekih informacija ili ako smatrate da sam nešto krivo napisao slobodno to podijelite u komentarima.

Luko Del Ponte
predsjednik ŠŽKSSM-Županije