Kao što većina vas zna od 01.10.2014. na snazi je novi Zakon o udrugama kojim podliježu svi sportski klubovi i savezi u kuglanju. Zakonski rok za usklađivanje statuta udruga je do 30.09.2015.g.  Udruge (klubovi) koji ne usklade svoje statute sa novim zakonom u predviđenome roku, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak […]

Read More →