Obavijest kuglačkim klubovima u SMŽ

  • Kategorija objave:Vijesti

Mole se svi kuglački klubovi da podmire godišnju članarinu u HKS-u. Na zahtjev HKS-a molimo Vas da uplate izvršite na račun ŠŽKSSM-Ž
br. računa: 2340009-1110029916

Visina članarine je:

1.HKL = 1000,00 kn
2.HKL =  800,00 kn
3.HKL =  400,00 kn

clanarinaHKS2013