Parovno prvenstvo Županije za seniore – RASPIS

  • Kategorija objave:Vijesti

Raspis

Molimo klubove da kod prijave obavezno navedu ime i prezime igrača te HKS ID za svaki par.